rsz_286654_10150303936443754_637828753_7866804_5899774_o


מועד הגשת המועמדות המאוחר לשנת 2014 -

19.1.2014

לחצו פה לפרטים

website2_copy

 

 

 

 

מה ניתן למצוא באתר?

פרטים אודות תהליך הקבלה וטפסי הגשת מועמדות. קישורים לאתר הבין לאומי ולאתרי בתי הספר. מידע על תוכנית הלימודים בקולג'ים ועל החיים בהם. מידע על ארגון הקולג'ים הבין לאומיים ועל הרעיון שבבסיסו.