דלג לתוכן ↓

הליך הקבלה

הוועדה הישראלית של ארגון הקולג'ים הבינלאומיים אחראית על מיון ובחירת התלמידים החדשים שיקבלו מלגה לקולג'ים מדי שנה. תהליך המיון כולל שלושה שלבים:


השלב הראשון הוא הגשת מועמדות על ידי מילוי טפסי המועמדות ושליחת 2-3 המלצות. צוות נרחב של ועדת המיון, המורכב מבוגרי הקולג'ים, סוקר את הטפסים ובוחר כ-80 מועמדים שיעברו לשלב המיונים השני. 

השלב השני כולל מחנה מיון בן יומיים הבוחן מגוון תכונות ויכולות של המועמדים (חברתיות, אנליטיות ועוד). המחנה נועד להכיר מקרוב את המועמדים, והוא מתקיים בתנאי פנימיה. משלב זה עוברים כ-20 מועמדים לשלב המיונים השלישי.

בשלב השלישי מתקיים ראיון ארוך מול צוות של ועדת המיון. לאחר הראיון, מועמדים מתאימים מתקבלים לקולג'ים, והמלגות מחולקות בהתאם לתנאים סוציו-אקונומיים של המועמד ומשפחתו.

חשוב לציין כי הגשת המועמדות הינה כללית עבור כל 18 הקולג׳ים, ולא עבור קולג׳ ספציפי. 

*שימו לב- בעקבות הקורונה ייתכנו שינויים בתהליך המיון. הועדה שומרת על ההנחיות המתקבלות ותבצע את מחנה המיון בהתאם אליהן.


ועדת המיון מאחלת הצלחה לכל המועמדים!

*לשאלות נפוצות אודות תהליך המיון (קישור) וטפסי המועמדות (קישור)