דלג לתוכן ↓

 הליך המיון - כללי

מהם שלבי המיון?
השלב הראשון הוא שלב מילוי הטפסים - באמצעות הקישור אשר נמצא בעמוד 'הגשת מועמדות' ניתן להגיע לטפסים האלקטרונים (לא ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות הדואר). יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות בעמוד הראשון של הטפסים, למלא את כל חלקי הטופס, לצרף את כלל המסמכים המבוקשים ולשמור טיוטא של הטופס. צוות נרחב של ועדת המיון, המורכב מבוגרי הקולג'ים, סוקר את הטפסים ובוחר את המועמדים שיעברו לשלב המיונים השני.
השלב השני כולל מחנה מיון בן יומיים, הבוחן יכולות חברתיות, אנליטיות ועוד של המועמדים. המועמדים במחנה מחולקים לקבוצות, כאשר לכל קבוצה ראש קבוצה ו- 2 תצפיתנים נוספים מצוות הבוגרים הישראלים, נוסף על תצפיתנים נוספים אשר מקיימים חתך רוחבי בין הקבוצות. למחנה מוזמנים בין 60-80 מועמדים. מתוכם עוברים כ - 20 (פחות או יותר, בהתאם לצרכי הועדה) לשלב המיונים השלישי.
בשלב השלישי מתקיים ראיון ארוך מול צוות נרחב של ועדת המיון. לאחר הראיון מועמדים מתאימים מתקבלים לקולג'ים, והמלגות מחולקות בהתאם לתנאים סוציו-אקונומיים של המועמד ומשפחתו.

אני דתי. האם אני יכול להתקבל?
כן. ישנם קולג'ים בהם ניתן לקיים אורח חיים דתי. עם זאת, יש לזכור כי רובה המוחלט של האוכלוסייה בקולג' לא שומר על אורח חיים דתי.

אפשר להגיש מועמדות בכיתה ט'? או בכיתה י"א?
לא ניתן להגיש מועמדות בכיתה ט' או י"א, אלא רק בכיתה י'. זאת לאור דרישות הלימודים ודרישות הגילאים של הקולג'ים. מטעמי הסדרים עם צה"ל, לא ניתן להגיש מועמדות בכיתה י"א. במידה ויהיה עדכון בנושא זה, נעדכן באתר האינטרנט שלנו. יש לעקוב אחרי אתר האינטרנט להודעות בנושא. במקרים חריגים ביותר, כגון קפיצת כיתה, ניתן לפנות לועדה במייל.

ההורים שלי לא מסכימים שארשם. מה לעשות?
קודם כל, לא נוכל לקבל מועמדות של מועמד ללא אישור הוריו. חשוב לאפשר להורים לקרוא חומר על הקולג'ים באתרי האינטרנט השונים. בנוסף, ההורים יכולים לפנות אלינו עם שאלות בדואר אלקטרוני. במידה והם עדיין מתנגדים, ניתן לפנות אלינו במייל ולבקש מספר טלפון בו יוכלו לדבר עם אחד מבוגרי הארגון ולקבל מידע נוסף ישירות. 

יש לי ציונים נמוכים בתעודה, האם זה פוסל את מועמדותי?
ציונים נמוכים אינם פוסלים את המועמדות. עם זאת, מאחר שרמת הלימודים בקולג' גבוהה, חשוב שממוצע הציונים יהיה טוב (לא חייב להיות מצטיין). בכל שנה מתפרסם סף ציונים מינימלי להגשת מועמדות (לדוגמא, בשנה החולפת היה סף הציונים מעל 85 בתעודת הסיום של ט' ומעל 85 בסמסטר הראשון של כיתה י'). במקרים חריגים ניתן לפנות לועדה באמצעות המייל.

האם אני חייב לדעת אנגלית בשביל להגיש מועמדות?
לא חייבים לדעת אנגלית ברמה גבוהה בשביל להגיש מועמדות. האנגלית נלמדת גם בקולג' ובחלק מהקולג'ים קיים קורס הכנה בקולג' לפני תחילת הלימודים.

פספסתי את מועד ההרשמה, האם יש מה לעשות?
לצערנו, במידה שמועד ההרשמה פוספס לא נוכל לסייע, לא נוכל לאפשר הרשמה לאחר המועד האחרון. כמו כן, לא נוכל לאפשר הגשת מועמדות בכיתה י"א לתלמידים שהינם מחויבי גיוס לצה"ל.

לא עברתי את שלב המיונים, האם אני יכול לערער?
בכל שנה אנו מקבלים מאות טפסי מועמדות ממועמדים מוכשרים, פעילים ומעניינים. לצערנו, תהליך המיון שלנו מוגבל בזמן ובכוח אדם, ומספר המלגות שאנו מחלקים מצומצם עוד יותר. לכן, קיים הליך מיון המסייע לנו בבחירת המועמדים המתאימים ביותר ללימודים בקולג'ים של הארגון מבין כל המועמדים. למען השוויון, לא נוכל לאפשר ערעורים על אף אחד משלבי המיון.

האם אפשר לנסוע בלי לקבל מלגה?
לא ניתן לנסוע לקולג' ללא מעבר תהליך המיון של הועדה הישראלית. ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן ללמוד בקולג' במימון עצמי, אך בכל מקרה יש לעבור את כל תהליך המיון של הועדה על מנת לקבל אפשרות כזו.