דלג לתוכן ↓

שאלות שונות

אם ילד התקבל ולאחר כמה חודשים הוא רוצה לחזור?

הועדה הישראלית עושה מאמצים רבים על מנת לבחור מועמדים שלדעתה יוכלו לעמוד באתגרים שמציבים הקולג'ים (מגורים הרחק מהמשפחה, רמת לימודים גבוהה, עצמאות ועוד), לתרום לחוויות הלימודים בקולג' ובעיקר להיתרם וללמוד מהחוויה. מועמדים מעטים מבין מאות המועמדים מתקבלים בכל שנה ללמוד בקולג' של ארגון UWC , ועלות המלגה הניתנת גבוהה. תלמיד העוזב את הקולג' פוגע הן בשכבת לימודיו בקולג', והן בועדה הישראלית וביכולתה לקבל מלגות נוספות ללימודים בקולג'. לקולג' ולועדה הישראלית חשוב לעשות ככל הניתן על מנת שהתלמידים הנשלחים לקולג' יעמדו בכל משימותיהם ושהחוויה שלהם תהיה חיובית ביותר.
ברור לנו עם זאת כי המסגרת אינה מתאימה לכל אחד, וכי לא ניתן לדעת עד להגעה לקולג' כיצד יתמודד התלמיד עם החוויה. לכן, הועדה הישראלית עושה ככל יכולתה לסייע על מנת שהתלמיד ימשיך בלימודיו, אך במקרים חריגים כאשר התלמיד מבקש לשוב לישראל באמצע הלימודים בקולג', אין אנו מכריחים אותו להישאר.

האם הבוגרים בישראל מסייעים לתלמידים?
ועדת הבוגרים בישראל נמצאת בקשר מתמיד עם התלמידים בקולג'ים השונים, ומסייעת ככל הניתן בכל נושא. כמו כן נמצאת הועדה בקשר מתמיד עם צוות הקולג'ים ומתעדכנת בנעשה בהם ובמצב התלמידים שנשלחו מישראל.